Aflați Ghidul 2 Trade 2022 privind tranzacționarea algoritmică!

Investește în avangarda bitcoin

Propunerea reflectă prioritățile Comisiei de a pregăti Europa pentru era digitală și de a construi o economie capabilă să facă față provocărilor viitorului și aflată în serviciul cetățenilor. Pachetul privind finanțele digitale include o nouă strategie privind finanțele digitale pentru sectorul financiar al UE 1care urmărește să asigure faptul că UE îmbrățișează revoluția digitală și că este, datorită firmelor inovatoare din Europa, în fruntea acesteia, punând beneficiile finanțelor digitale la dispoziția consumatorilor și a întreprinderilor europene.

Cum să deschideți un cont Demo pentru a investi în Tesla Tesla Tranzacționarea cu acțiuni este considerată o investiție riscantă. Este important să vă documentați înainte de a investi în acțiunile Tesla Motors.

Pe lângă prezenta propunere, pachetul include, de asemenea, o propunere privind un regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite DLT 2o propunere privind reziliența operațională digitală 3 și o propunere de clarificare sau de modificare a anumitor norme conexe ale UE privind serviciile financiare 4.

Unul dintre domeniile prioritare identificate în strategie este asigurarea unui cadru al UE de reglementare a serviciilor financiare care să fie favorabil inovării și să nu ridice obstacole în calea aplicării noilor tehnologii.

Prezenta propunere, împreună cu propunerea privind un regim-pilot pentru infrastructurile piețri bazat pe tehnologia registrelor distribuite, reprezintă prima acțiune concretă în acest domeniu. Criptoactivele sunt una dintre principalele aplicații ale tehnologiei blockchain în domeniul finanțelor. De la publicarea, în luna martiea Planului său de acțiune privind FinTech 5Comisia a analizat oportunitățile și provocările pe care le prezintă criptoactivele. În urma unei creșteri masive a capitalizării bursiere a criptoactivelor înîn decembrievicepreședintele executiv Dombrovskis a adresat o scrisoare Autorității Bancare Europene ABE și Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe ESMA în care le îndemna să își reitereze avertismentele adresate investitorilor.

Autentificare

În avizul 6 publicat în ianuariese prezenta argumentul că, deși anumite criptoactive investește în avangarda bitcoin putea încadra în domeniul de aplicare al legislației UE, aplicarea efectivă a legislației UE în cazul acestor active nu este întotdeauna ușor de realizat.

În plus, avizul constata că dispozițiile legislației UE în vigoare puteau descuraja utilizarea tehnologiei registrelor distribuite DLT. În același timp, ABE și ESMA au subliniat că majoritatea criptoactivelor, în afară de cele vizate de legislația UE pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, nu se încadrează în domeniul de aplicare al legislației UE privind serviciile financiare și, prin urmare, nu intră, de exemplu, sub incidența dispozițiilor privind protecția consumatorilor și a investitorilor și privind integritatea pieței, cu toate că prezintă riscuri din aceste puncte de vedere.

UnionPay; Neteller. Pe baza metodei utilizate, creditul poate fi depus cu temporizare variabilă. De obicei, se obțin timpi mai scurți utilizând Paypal, cardul de credit sau Skrill, unde depunerea este aproape imediată, deci țineți cont de acest lucru dacă vă grăbiți.

În plus, mai multe state membre au legiferat recent diferite aspecte legate de criptoactive, ceea ce duce la fragmentarea pieței. Mai recent, Parlamentul European a început lucrul la un raport privind finanțele digitale, care acordă o atenție deosebită criptoactivelor Regimul-pilot va permite experimentarea în condiții de siguranță și va furniza date în sprijinul unor eventuale modificări ulterioare.

investiți în bitcoin cash broker de investiții în criptomonede

Prezenta propunere, care vizează criptoactivele ce nu se încadrează în domeniul de aplicare al legislației UE existente privind serviciile financiare și tokenurile asimilate monedelor electronice, are patru obiective generale înrudite.

Primul obiectiv este cel al asigurării securității juridice.

unde să investești în cripto investiții în criptomonede nepal

Pentru a asigura dezvoltarea piețelor criptoactivelor în UE, este nevoie de un cadru juridic solid, care să definească cu claritate tratamentul normativ al tuturor criptoactivelor care nu intră în domeniul de aplicare al legislației în vigoare privind serviciile financiare.

Al doilea obiectiv constă în sprijinirea inovării. Pentru a promova dezvoltarea criptoactivelor și utilizarea pe scară mai largă a DLT, este necesar să se instituie un cadru sigur și proporțional în sprijinul inovării și al concurenței loiale. Al treilea obiectiv este acela de a asigura niveluri adecvate de protecție a consumatorilor și a investitorilor și de integritate a pieței, dat fiind că criptoactivele care nu fac obiectul legislației în vigoare privind serviciile financiare comportă multe dintre aceleași riscuri ca și instrumentele financiare mai familiare.

Creare cont

Al patrulea obiectiv este cel al asigurării stabilității financiare. Criptoactivele sunt într-o evoluție continuă. Propunerea se bazează pe o monitorizare amplă și de lungă durată a pieței și pe participarea la lucrările din domeniul politicii internaționale, de exemplu în cadrul unor foruri precum Consiliul pentru Stabilitate Financiară CSFGrupul de Acțiune Financiară Internațională GAFI și G7.

Ca parte a Planului de acțiune privind FinTech adoptat în martie 15Comisia a mandatat autoritățile europene de investește în avangarda bitcoin să formuleze un aviz cu privire la aplicabilitatea și adecvarea cadrului UE existent de reglementare a serviciilor financiare în ceea ce privește criptoactivele. În plus, scrisoarea de misiune adresată vicepreședintelui executiv Dombrovskis pledează în favoarea adoptării unei abordări comune cu statele membre cu privire la criptoactive, astfel încât Europa să poată valorifica la maximum oportunitățile create de aceste instrumente și să poată aborda riscurile noi care pot decurge din utilizarea lor Prezenta propunere este strâns legată de politicile mai generale ale Comisiei referitoare la tehnologia blockchain, criptoactivele fiind, ca principală aplicație a tehnologiilor blockchain, legate în mod indisolubil de promovarea tehnologiei blockchain în întreaga Europă.

Comenteaza

Prezenta propunere sprijină o abordare holistică a tehnologiei blockchain și a tehnologiei registrelor distribuite, al cărei scop este de a poziționa Europa în avangarda inovării bazate pe tehnologia blockchain și a adoptării pe scară largă a acestei tehnologii. Elaborarea de politici în acest domeniu a inclus crearea Observatorului și forumului UE privind tehnologia blockchain, a parteneriatului european privind tehnologia blockchain, investește în avangarda bitcoin reunește toate statele membre la nivel politic, precum și a parteneriatelor public-privat avute în vedere împreună cu Asociația internațională pentru aplicații blockchain de încredere Prezenta propunere este, de asemenea, în concordanță cu politicile Uniunii care vizează crearea unei uniuni a piețelor de capital UPC.

Ea oferă, în special, un răspuns la raportul final al Forumului la nivel înalt, care a investește în avangarda bitcoin potențialul insuficient exploatat al criptoactivelor și a invitat Comisia să asigure securitatea juridică și să stabilească norme clare pentru utilizarea criptoactivelor Prezenta propunere este în concordanță cu Strategia privind IMM-urile adoptată la 10 martiecare evidențiază, la rândul ei, potențialul inovator al tehnologiei registrelor distribuite și al criptoactivelor, care le pot permite IMM-urilor să intre în contact direct cu investitorii Nu în ultimul rând, propunerea este în deplină concordanță cu recomandarea din Strategia privind o uniune a securității de Oportunități de investiții în criptomonede dezvolta un cadru legislativ cu privire la criptoactive, având în vedere efectul tot mai mare pe care îl au aceste noi tehnologii asupra modului în care sunt emise, schimbate, partajate și accesate activele financiare Propunerea urmărește să înlăture obstacolele în calea instituirii pieței interne și să îmbunătățească funcționarea acesteia pentru serviciile financiare prin asigurarea armonizării depline a normelor aplicabile.

În prezent, emitenții de criptoactive și furnizorii de servicii legate de criptoactive nu pot profita pe deplin de beneficiile pieței investește în avangarda bitcoin din cauza lipsei de securitate juridică în ceea ce privește tratamentul normativ al criptoactivelor, precum și a absenței unui cadru de reglementare și de supraveghere a acestora coerent și specific la nivelul UE.

Cu toate că unele state membre au pus deja investește în avangarda bitcoin aplicare un regim special, care îi include pe anumiți furnizori de servicii legate de criptoactive sau părți ale activității lor, în majoritatea statelor membre aceștia operează în afara oricărui cadru de reglementare. În plus, tot mai multe state membre analizează oportunitatea instituirii unor regimuri naționale speciale care să vizeze în mod explicit criptoactivele și pe furnizorii de servicii legate de criptoactive.

Existența pe teritoriul Uniunii a unor cadre, norme și interpretări divergente atât cu privire la criptoactive, cât și cu privire la serviciile legate de criptoactive restrânge capacitatea furnizorilor de servicii de a-și extinde activitatea la nivelul UE. Aceasta înseamnă că furnizorii acestor produse și servicii care au, în mod inerent, un caracter transfrontalier sunt obligați să se familiarizeze cu legislațiile mai multor state membre, să obțină mai multe autorizații naționale sau să se înregistreze în mai multe locuri și să se conformeze unor legislații naționale investește în avangarda bitcoin divergente, adaptându-și uneori modelul de afaceri de la un stat la altul.

Printre consecințele acestei stări de fapt se numără costurile ridicate, complexitatea și insecuritatea juridică cu care se confruntă investește în avangarda bitcoin de servicii care își desfășoară activitatea în domeniul criptoactivelor și care limitează dezvoltarea și expansiunea activităților în domeniul criptoactivelor în Uniune. În plus, faptul că în multe state membre nu există cadre legislative aplicabile furnizorilor de servicii legate de criptoactive limitează disponibilitatea finanțării și uneori chiar accesul extins la serviciile financiare necesare, cum ar fi serviciile bancare, din cauza insecurității normative asociate criptoactivelor și, prin urmare, și furnizorilor de servicii legate de criptoactive.

  • Critica literară în Jurnalul lui Mircea Cărtărescu Criticul — nomina odiosa Numele de critici sunt extrem de puţine şi totodată de rare, în mia şi jumătate de pagini ale primelor trei volume din Jurnal-ul lui Mircea Cărtărescu.
  • We are not WikiLeaks | CriticAtac
  • Învață să investești în criptomonede
  • Cele mai bune fonduri index Vanguard | Merită banii tăi
  • Investește 500 de euro în cripto

Aceste divergențe creează, de asemenea, condiții de concurență inechitabile pentru furnizorii de servicii de criptoactive în funcție de locul unde își desfășoară activitatea, creând noi obstacole în calea bunei funcționări a pieței interne. Nu în ultimul rând, această stare de fapt adâncește insecuritatea juridică și, împreună cu absența unui cadru comun la nivelul UE, expune consumatorii și investitorii unor riscuri substanțiale.

Prin introducerea unui cadru comun la nivelul UE, pot fi stabilite condiții uniforme de funcționare pentru firmele din UE, depășindu-se diferențele dintre cadrele naționale, care conduc la fragmentarea pieței, și reducându-se complexitatea și costurile suportate de întreprinderile care își desfășoară activitatea în acest domeniu.

(PDF) jsri nr 7 | Cüneyt Arkın - chat-potte.fr

În același timp, un cadru comun la nivelul UE le va oferi firmelor acces integral la piața internă, precum și securitatea juridică necesară pentru a promova inovarea pe piața criptoactivelor.

În fine, cadrul comun va asigura integritatea pieței și le va oferi consumatorilor și investitorilor un nivel adecvat de protecție și o înțelegere clară a drepturilor lor, asigurând totodată stabilitatea financiară. Proliferarea abordărilor naționale comportă, de asemenea, riscuri din punctul de vedere al asigurării unor condiții de concurență echitabile pe piața unică în ceea ce privește protecția consumatorilor și a investitorilor, integritatea pieței și Poți investi în bitcoins?. În plus, deși unele riscuri sunt atenuate în statele membre care au introdus regimuri speciale privind criptoactivele, consumatorii, investitorii și participanții la piață din alte state membre rămân neprotejați împotriva unora dintre cele mai semnificative riscuri asociate criptoactivelor de exemplu, riscul de fraudă, de atacuri cibernetice, de manipulare a pieței.

O intervenție la nivelul UE, cum este prezenta propunere de regulament, ar crea un mediu în care s-ar putea dezvolta o piață transfrontalieră mai mare pentru criptoactive și furnizorii de servicii legate de criptoactive, valorificând astfel pe deplin beneficiile pieței interne. Un cadru la nivelul UE ar reduce în mod semnificativ complexitatea, precum și sarcinile administrative și financiare pentru toate părțile investește în avangarda bitcoin, cum ar fi furnizorii de servicii, emitenții, consumatorii și investitorii.

Armonizarea cerințelor operaționale impuse furnizorilor de servicii și a cerințelor de publicare de informații impuse emitenților ar aduce, de asemenea, beneficii clare din punctul de vedere al protecției investitorilor și al stabilității financiare. Normele propuse nu depășesc ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor propunerii. Ele vor include numai investește în avangarda bitcoin pe care statele membre nu le pot realiza pe cont propriu și în cazul cărora sarcina administrativă și costurile sunt proporționale cu obiectivele specifice și generale care trebuie atinse.

Propunerea de regulament va asigura proporționalitatea din stadiul de concepție, diferențiind în mod clar fiecare tip de servicii și activități în funcție de riscurile asociate, astfel încât sarcina administrativă rezultată să fie investește în avangarda bitcoin cu riscurile implicate. Astfel, cerințele prevăzute în prezentul regulament sunt proporționale cu nivelul limitat al riscurilor asociate, dată fiind dimensiunea relativ redusă a pieței criptoactivelor în momentul de față.

Pentru prezenta propunere, a fost aleasă forma regulamentului pentru a se stabili un set unic de norme imediat aplicabile în întreaga piață unică.

investește în bitcoin etc investiții în acțiuni de criptomonede

Regulamentul propus stabilește cerințe armonizate pentru emitenții care vor să își ofere criptoactivele în întreaga Uniune și pentru furnizorii de servicii de criptoactive care doresc să solicite o autorizație pentru a-și putea furniza serviciile pe piața unică. Acești emitenți și furnizori de servicii nu trebuie să facă obiectul unor norme naționale specifice.

Prin urmare, în cazul de față, un regulament este mai adecvat decât o directivă. Mai exact: i Comisia a organizat o consultare publică deschisă pe această temă în perioada 19 decembrie - 19 martie 24 ii Comisia a e efectuat o investește în avangarda bitcoin publică cu privire la investește în avangarda bitcoin inițială a impactului în perioada 19 decembrie - 16 ianuarie 25 iii Serviciile Comisiei s-au consultat în două rânduri cu experți din statele membre în cadrul Grupului de experți în materie de servicii bancare, asigurări și plăți EGBPI la 18 mai și la 16 iulie Majoritatea respondenților au fost de acord că este nevoie de securitate juridică și de armonizarea legislațiilor naționale, iar multe părți interesate s-au exprimat în favoarea majorității cerințelor exemplificate care ar putea fi impuse furnizorilor de servicii legate de criptoactive.

Reprezentanții statelor membre în EGBPI și-au exprimat sprijinul general față de abordarea aleasă, aceea de a crea un cadru de reglementare special adecvat pentru criptoactivele nereglementate. Comisia a găzduit, în contextul unei serii de evenimente de informare, un webinar dedicat special criptoactivelor. La webinar au participat diferite părți interesate din sector și autorități publice, care au oferit contribuții suplimentare din partea sectorului cu privire la interacțiunea cu legislația privind serviciile financiare.

Întrebări privind investițiile Bitcoin Investește 10 euro în criptomonedă

Propunerea se bazează, de asemenea, pe feedbackul primit în cursul diferitelor reuniuni avute cu părțile interesate și cu autoritățile UE și integrează punctele de vedere exprimate cu această ocazie. Majoritatea părților interesate, inclusiv furnizorii de servicii de criptoactive, au fost, în general, favorabili propunerii, confirmând încă o dată că există o nevoie reală de securitate juridică la nivelul sectorului, pentru ca acesta să se poată dezvolta în continuare.

La acestea s-au adăugat rapoartele puse la dispoziția publicului de către autoritățile de supraveghere, organismele internaționale de standardizare și institutele de cercetare de vârf, precum și contribuțiile cantitative și calitative primite din partea unor părți interesate identificate din sectorul financiar mondial.

Evaluarea impactului a fost modificată în consecință, răspunzându-se și observațiilor mai detaliate formulate de CCN. Furnizorii de servicii care decid să nu exercite opțiunea de participare ar rămâne nereglementați sau ar face obiectul unor regimuri speciale naționale, fără să li se acorde pașaportul UE.

Regimurile speciale naționale privind criptoactivele nu ar mai fi aplicabile. Deși opțiunea 1 ar putea fi mai puțin împovărătoare pentru emitenții și furnizorii de servicii de mici dimensiuni care pot decide să investește în avangarda bitcoin participe, opțiunea 2 ar asigura un nivel mai ridicat de securitate juridică, de protecție a investitorilor, de integritate a pieței și de stabilitate financiară și ar reduce fragmentarea pieței în investește în avangarda bitcoin pieței unice.

Armonizarea deplină reprezintă o abordare mai coerentă decât regimul cu opțiune de participare. Prin urmare, opțiunea 2 a fost opțiunea preferată. Opțiunea 3 nu ar fi compatibilă cu obiectivele stabilite la nivelul UE pentru promovarea inovării în sectorul financiar. Pentru a se evita crearea de sarcini administrative, întreprinderile mici și mijlocii IMM-uri vor fi scutite de publicarea unui astfel de document informativ în cazul în care contravaloarea totală a ofertei lor de criptoactive este mai mică de 1 EUR într-o perioadă de 12 luni.

Crypto trading: 10 greșeli pe care le fac începătorii

În plus, cerințele impuse furnizorilor de servicii de criptoactive sunt proporționale cu riscurile create de serviciile furnizate. În acest context, propunerea nu va avea probabil niciun impact direct asupra acestor drepturi, astfel cum au fost enumerate în principalele convenții ale ONU privind drepturile omului, în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care este parte integrantă a tratatelor UE, și în Convenția Europeană a Drepturilor Omului CEDO.

Cuantumul și distribuția acestor costuri vor depinde de cerințele exacte impuse emitenților de criptoactive și furnizorilor de servicii de criptoactive și de sarcinile de monitorizare și de supraveghere aferente.

Costurile de supraveghere estimate pentru fiecare stat membru inclusiv costurile cu personalul, formarea, infrastructura informatică și instrumentele de investigație specifice pot varia de la EUR la EUR pe an, costurile punctuale fiind estimate la EUR.

Cu toate acestea, aceste costuri ar fi parțial compensate de taxele de supraveghere pe care autoritățile competente naționale le-ar percepe de la furnizorii de servicii legate de criptoactive și de la emitenții de criptoactive. ABE va avea nevoie, în timp, de un număr total de 18 angajați cu normă întreagă Investește în avangarda bitcoin care să asigure supravegherea emitenților de tokenuri semnificative raportate la active sau de tokenuri semnificative asimilate monedelor electronice.

ABE va suporta, de asemenea, costuri IT suplimentare, cheltuieli de delegație pentru inspecțiile la fața locului și costuri de traducere. Toate aceste costuri ar urma însă să fie acoperite integral de taxele percepute de la investește în avangarda bitcoin de tokenuri semnificative raportate la active și de la emitenții de criptomoneda cu viitorul 2022 semnificative asimilate monedelor electronice.

cum să investești cel mai bine în bitcoin investiți în acțiuni de criptomonede

În ceea ce privește ESMA, costurile estimate aferente creării unui registru cu toți furnizorii de servicii de criptoactive și actualizării acestuia cu informațiile primite de la autoritățile naționale competente și de la ABE urmează să fie acoperite din bugetul său operațional.

Impactul financiar și bugetar al prezentei propuneri este explicat în detaliu în fișa financiară legislativă anexată la prezenta propunere.

investiți bine în bitcoin merită să investești în ethereum

Comisia a stabilit, așadar, un program de monitorizare a realizărilor și a impactului prezentului regulament. Comisia va fi responsabilă cu monitorizarea efectelor opțiunilor de politică preferate pe baza listei neexhaustive de indicatori specificați în evaluarea impactului p.

Adrian Sârbu investește 2 milioane de euro într-o nouă televiziune - chat-potte.fr

Comisia va avea, de asemenea, sarcina de a evalua impactul prezentului regulament și va fi însărcinată cu elaborarea unui raport către Consiliu și Parlament articolul din propunere. Regulamentul propus este împărțit în nouă titluri. Titlul I prezintă obiectul regulamentului, domeniul său de aplicare și definițiile.

Articolul 1 prevede că regulamentul li se aplică furnizorilor de servicii legate de criptoactive și emitenților de criptoactive și stabilește, pe de o parte, cerințe uniforme în materie de transparență și publicare de informații cu privire la emisiunea de criptoactive și la funcționarea, organizarea și guvernanța furnizorilor de servicii de criptoactive, iar, pe de altă parte, norme și măsuri de protecție a consumatorilor pentru a preveni abuzul de piață.

Articolul 2 limitează domeniul de aplicare al regulamentului la criptoactivele care nu pot fi încadrate investește în avangarda bitcoin categoria instrumentelor financiare, a depozitelor sau a depozitelor structurate în temeiul legislației UE privind serviciile financiare.

Regina Maria va intra în acest an în clubul companiilor cu afaceri de milioane euro Regina Maria va intra în acest an în clubul companiilor cu afaceri de milioane euro Ana Maria Petcana scris 1 mai Afacerile rețelei de sănătate Regina Maria vor atinge și chiar depăși în acest an pragul de milioane euro, potrivit calculelor Profit. Pe segmentul de servicii medicale private, MedLife a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri peste milioane euro. De la începutul anului, Regina Maria a achiziționat spitalul Ponderas, specializat în chirurgie metabolică de avangardă, care devine și cea mai mare unitate spitalicească a rețelei. Ponderas fostul spital Delta Hospital a fost deschis în anul și a avut o evoluție spectaculoasă, ajungând în cinci ani la afaceri de 16,1 milioane euro.

Articolul 3 definește, de asemenea, diferitele servicii legate de criptoactive. Este important de reținut faptul că, pentru cum să investești în criptomonede specifica unele elemente tehnice ale definițiilor astfel încât să țină cont de evoluțiile pieței și la progresul tehnologic, Comisia poate adopta acte delegate.

Titlul II reglementează investește în avangarda bitcoin și comercializarea către public a criptoactivelor, altele decât tokenurile raportate la active și tokenurile asimilate monedelor electronice. Acesta indică faptul investește în avangarda bitcoin un emitent va avea dreptul să ofere astfel de criptoactive către public în Uniune sau să solicite admiterea lor la tranzacționare pe o platformă de tranzacționare pentru astfel de criptoactive dacă îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 4, cum ar fi obligația de a fi constituit ca persoană juridică, obligația de a elabora o carte albă pentru criptoactive în conformitate cu articolul 5 coroborat cu anexa Ide a notifica o astfel de carte albă pentru criptoactive autorităților competente articolul 7 sau de a o publica articolul 8.

După ce a fost publicată cartea albă, emitentul de criptoactive își poate oferi criptoactivele în UE sau poate solicita admiterea acestora la tranzacționare pe o platformă de tranzacționare articolul Articolul 5 și anexa I la propunere stabilesc cerințele de informare referitoare la cartea albă pentru criptoactive care însoțește o ofertă publică de criptoactive sau admiterea criptoactivelor la tranzacționare pe o platformă de tranzacționare pentru criptoactive, în timp ce articolul 6 impune unele cerințe legate de materialele publicitare produse de emitenții de criptoactive, altele decât tokenurile raportate la active sau tokenurile asimilate monedelor electronice.

Cartea albă pentru criptoactive nu va face obiectul unui proces de aprobare prealabilă din partea autorităților naționale competente articolul 7. După notificarea cărții albe pentru criptoactive, autoritățile competente vor avea competența de a suspenda sau de a interzice oferta de criptoactive, de a cere includerea de informații suplimentare în cartea albă pentru criptoactive sau de a face public faptul că emitentul nu respectă regulamentul articolul 7.

Titlul II include, de asemenea, dispoziții specifice privind ofertele de criptoactive care sunt limitate în timp articolul 9modificările unei cărți albe inițiale pentru criptoactive articolul 11dreptul de retragere acordat achizitorilor de criptoactive articolul 12obligațiile impuse tuturor emitenților de criptoactive articolul 13 și răspunderea emitenților pentru informațiile furnizate prin cartea albă pentru criptoactive articolul Titlul III capitolul 1 descrie procedura de autorizare a emitenților de tokenuri raportate la active și de aprobare a cărții albe pentru investește în avangarda bitcoin de către autoritățile naționale competente articolele și anexele I și II.

Pentru a fi autorizați să își desfășoare activitatea în Uniune, emitenții de tokenuri raportate la active trebuie să fie constituiți sub forma unei entități juridice stabilite în UE articolul Articolul 15 indică, de asemenea, că niciun token raportat la active nu poate fi oferit publicului în Uniune sau admis la tranzacționare pe o platformă de tranzacționare pentru criptoactive dacă emitentul nu este autorizat în Uniune și nu publică o carte albă pentru criptoactive aprobată de autoritatea sa competentă.

Spune-ţi opinia

Articolul 15 include, de asemenea, derogări pentru tokenurile raportate la investește în avangarda bitcoin emise la scară mică și pentru tokenurile raportate la active care sunt comercializate, distribuite și deținute exclusiv de investitori calificați. Retragerea unei autorizații este detaliată la articolul 20, iar articolul 21 stabilește procedura de modificare a cărții albe pentru criptoactive.

Titlul III capitolul 2 stabilește obligațiile care le revin emitenților de tokenuri raportate la active. Se precizează, de asemenea, că aceștia trebuie să acționeze cu onestitate, corectitudine și profesionalism articolul Titlul stabilește regulile aplicabile publicării cărții albe pentru criptoactive și eventualelor comunicări cu caracter publicitar articolul 24precum și cerințele impuse cu privire la aceste comunicări articolul În plus, emitenții fac obiectul obligațiilor de informare continuă articolul 26 și au obligația să stabilească o procedură de tratare a plângerilor articolul